Beat it! Zagreb, 11.-22.4.2023

ENGLISH VERSION BELOW

NOVA UZBUDLJIVA RAZMJENA MLADIH U ZAGREBU!📢 Pandemija je službeno gotova, ali jesmo li procesuirali događaje i emocije koje su nam ispunile zadnje 3 godine? Jesmo li imali priliku stati i razmisliti o tome kako se osjećamo u novoj stvarnosti? Jesmo li izrazili svoje strahove i nade za budućnost? Tijekom ove razmjene koristit ćemo se 🎵GLAZBOM 🎶 kao načinom refleksije i izražavanja.

Ako sviraš neki instrument i/ili pjevaš, ako te zanima komponiranje glazbe i želiš upoznati ljude iz drugih kultura i zemalja – ova je razmjena za tebe! Tijekom 10 dana aktivnosti imat ćeš priliku

🎼 jammati s mladim glazbenicima amaterima iz Hrvatske, Slovenije, Rumunjske, Mađarske i Italije,

🎹komponirati i snimiti autorske pjesme,

🎙 svirati uživo pred publikom,

📣 podijeliti svoja iskustva pandemijskog života s mladim ljudima iz Europe i poslati poruku solidarnosti.

👀 TKO? 4 osobe od 18 do 30 godina (za mlađe potreban je pristanak roditelja), hrvatski državljani ili rezidenti, osobe koje sviraju neki instrument ili pjevaju na AMATERSKOJ RAZINI (ne moraš biti full profesionalac 😊) i koje žele komponirati originalnu glazbu u suradnji s drugim mladim glazbenicima; 1 osoba vođa grupe, starija od 18 godina, s iskustvom u Erasmus+ projektima i interesom u glazbi

📌 GDJE? Zagreb, Glazbena Kuća

🗓 KADA? pripremna posjeta: 28-31. ožujka (2 dana+2 dana putovanja), razmjena: 11-22. travnja (10 dana+2 dana putovanja)

🏆 PRIJAVE i pitanja do 20.3. u inbox ili na mail betterme.croatia@gmail.com (predstavi se, napiši što sviraš/pjevaš i zašto želiš sudjelovati)

💸 Smještaj za osobe izvan Zagreba i hrana pokriveni su Erasmus+ programom, a sudjelovanje se ne naplaćuje.

❓ VIŠE INFORMACIJA:

📢 NEW EXCITING YOUTH EXCHANGE IN ZAGREB! 📢 The pandemic is officially over, but have we processed the events and emotions that filled us in the last 3 years? Have we had a chance to stop and think about how we feel in the new reality? Have we expressed our fears and hopes for the future? During this exchange we will use 🎵MUSIC 🎶 as a way of reflection and expression.

If you play an instrument, if you are interested in composing music and want to meet people from other cultures and countries – this youth exchange is for you! During 10 days of activity, you will have the opportunity to:
🎼 jam with young amateur musicians from Croatia, Slovenia, Romania, Hungary and Italy,
🎹compose and record original songs,
🎙 play live in front of an audience,
📣 share your experiences of pandemic life with young people from Europe and send a message of solidarity.
👀 WHO? 4 people aged 18 to 30 (parental consent is required for younger people), Croatian citizens or residents, people who play an instrument or sing at an AMATEUR LEVEL (you don’t have to be a professional 😊) and who want to compose original music in collaboration with other young people musicians; 1 group leader, over 18 years old, with experience in Erasmus+ projects and an interest in music
📌 WHERE? Zagreb, Glazbena Kuća
🗓 WHEN? 11-22. April (10 days + 2 days of travel)
❓ MORE INFORMATION: https://bit.ly/Beat-it-info
🏆 APPLICATIONS and questions until 29.3.2023. in the inbox or by email betterme.croatia@gmail.com (introduce yourself, write what you play/sing and why you want to participate)
💸 Accommodation for people outside Zagreb and food are covered by the Erasmus+ program, and participation is free of charge.